แคลคูลัส 2 (CALCULUS II) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)
แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

Author : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

Softcover

฿ 261.00

290.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740333005

ISBN : 9789740333005

Year of print : 3 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 482 Pages

Book category : คณิตศาสตร์

Product details : แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)
หนังสือ แคลคูลัส 2 (CALCULUS II) เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ -ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน -อนุกรมกำลังของจำนวนจริง - การประมาณค่าของฟังก์ชันโดยใช้สูตรของเทย์เลอร์ -การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูและกฎของซิมป์สัน - พิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ - เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ - เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ -ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และเส้นโค้ง -ระบบพิกัดเชิงขั้ว -ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร -ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร - อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงและสองตัวแปรและค่าเชิงอนุพันธ์ร่วม - อินทิกรัลของฟังก์ชันค่าจริงและสองตัวแปร - สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0