วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)
วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)

Author : วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

Softcover

฿ 187.00

220.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740326458

ISBN : 9789740326458

Year of print : 11 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 336 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย และพัฒนา (R& D – Research and Development ) ดังนั้น การวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ น่าเข้าใจ และน่าเรียนรู้อย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย แนวคิดทางทฤษฎี และวิธีการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนตัวอย่างที่ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการทำงานวิจัย ในมุมมองที่กว้าง ทันสมัย และเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน เมื่อบวกกับการเขียนที่ใช้ถ้อยคำที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่า น่าอ่าน และน่าเป็นเจ้าของ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจการวิจัยธุรกิจ จึงไม่ควรพลาดอ่าน และเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0