ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I (1 BK./1 CD-ROM) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I (1 BK./1 CD-ROM)
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I (1 BK./1 CD-ROM)

ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I (1 BK./1 CD-ROM)

Author : ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

Softcover

฿ 234.00

260.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165514569

ISBN : 9786165514569

Year of print : 9 / 2559

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 321 Pages

Book category : ภาษาจีน

Product details : ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I (1 BK./1 CD-ROM)

ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนกลางมาก่อน บทเรียนทั้ง 24 บทจึงมีสัทอักษรระบบ พินอิน กำกับ แต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ บทสนทนา โครงสร้างรูปประโยค คำอธิบายประกอบ บทฝึกฝน คำถามคำตอบ แบบฝึกหัด และลำดับขีด การเขียนตัวอักษรจีนทุกตัวที่เป็นคำศัพท์ใหม่ในบทนั้นๆ เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้ง 24 บทแล้ว ผู้เรียนจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาสำนวนพื้นฐานซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0