พูดให้สัมฤทธิผล :หลักการและศิลปวิธี (SPEECH FOR SUCCESS: PRACTICAL PRINCIPLES AND CREATIVE STRATEGIE
พูดให้สัมฤทธิผล :หลักการและศิลปวิธี (SPEECH FOR SUCCESS: PRACTICAL PRINCIPLES AND CREATIVE STRATEGIE

พูดให้สัมฤทธิผล :หลักการและศิลปวิธี (SPEECH FOR SUCCESS: PRACTICAL PRINCIPLES AND CREATIVE STRATEGIE

Author : วรวรรธน์ ศรียาภัย

Softcover

฿ 189.00

210.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740335733

ISBN : 9789740335733

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 150 x 215 mm.

Number of pages : 226 Pages

Book category : วาทวิทยา

Product details : พูดให้สัมฤทธิผล :หลักการและศิลปวิธี (SPEECH FOR SUCCESS: PRACTICAL PRINCIPLES AND CREATIVE STRATEGIE
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยพื้นฐานนักพูดและปลุกวิญญาณนักพูดในตนเอง ว่าด้วยคุณสมบัตินักพูดที่ดีและการไปสู่ความเป็นนักพูดมืออาชีพ กลวิธีเตรียมตนให้เป็นนักพูดผู้ช่ำชอง กล่าวถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเนื้อหา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ การแต่งกายและการใช้ภาษาพูด การปฏิบัติการพูดให้สัมฤทธิผลทั้งในช่วงปรากฏตัว ช่วงปฏิบัติการพูดและช่วงจบการพูด ตลอดจนการพูดเฉพาะแบบที่นำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่ออาชีพ การพูดเพื่อสังคม การพูดเพื่อการปฏิบัติงานองค์การ และการพูดเชิงวิชาการ การพูดอย่างมีศิลปะวิธีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง เกิดเป็นความเชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ แล้วจะทำตามที่ผู้พูดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง จะเปลี่ยนผันความจนเป็นความร่ำรวย ความตกต่ำเป็นความสูงส่ง ความไม่มั่นคงเป็นความมั่นคง ความไม่เชื่อใจเป็นความเชื่อใจ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0