ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Author : ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ

Softcover

฿ 212.00

250.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168242018

ISBN : 9786168242018

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 192 Pages

Book category : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Product details : ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

การจัดทำตำราวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศได้แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่ 1) ธรณีวิทยา เล่ม 1-2 2) อุตุนิยมวิทยา 3) ดาราศาสตร์ สำหรับตำราธรณีวิทยา เล่ม 1-2 แบ่งออกเป็น 13 บท ประกอบด้วย บทนำ (บทที่ 1) วัสดุของโลก (บทที่ 2,3) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก (บทที่ 4,5,6 และ 7) อายุทางธรณีวิทยา (บทที่ 8,9) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก (บทที่ 10,11,12 และ 13)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0