การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

Author : สุทธิมา ชำนาญเวช

Softcover

฿ 161.00

190.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164789272

ISBN : 9786164789272

Year of print : 2 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 337 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการกำหนดงาน ตัวแบบพัสดุคงคลัง การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ LINDO ,QM for Window และ Excel พร้อมตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคำตอบสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0