แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี

แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี

Author : รตินันท์ บุญเคลือบ และคณะ

Softcover

฿ 236.00

295.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165937771

ISBN : 9786165937771

Year of print : 2 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 390 Pages

Book category : คณิตศาสตร์

Product details : แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี

หนังสือแคลคูลัสสำหรับธุรกิจการและการบัญชี เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัสสำหรับธุรกิจ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ในการเงิน การคิดดอกเบี้ยทบต้นและค่ารายปี ในส่วนของฟังก์ชันของตัวแปรเดียวนั้น เนื้อหาประกอบด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันของตัวแปรเดียว การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน รวมถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม การวิเคราะห์ค่าสุดขีดที่ประยุกต์กับธุรกิจ เช่น การหากำไรสูงสุด การหาต้นทุนต่ำสุด การวิเคราะห์การผลิตโดยหลักการว่ด้วยจำนวนหน่วยสุดท้าย การหาค่าความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ เทคนิคการอินทิเกรดต่างๆ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการประยุกต์เกี่ยวกับส่วนเกินผู้ผลิตและส่วนเกินผู้บริโภค

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0