ทฤษฎีดนตรี | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทฤษฎีดนตรี
ทฤษฎีดนตรี

ทฤษฎีดนตรี

Author : ณัชชา พันธุ์เจริญ

Softcover

฿ 288.00

320.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165933490

ISBN : 9786165933490

Year of print : 18 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 302 Pages

Book category : ดนตรีสากล

Product details : ทฤษฎีดนตรี

ทฤษฎีดนตรี เป็นตำราที่ใช้สอนในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี ชั้นปีที่ 1 เนื้อหาของตำราครอบคลุมทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
เรื่องการบันทึกโน๊ต จังหวะ บันไดเสียง ชั้นคู่ กุญแจเสียง ทรัยแอด และคอร์ด
เนื้อหาในแต่ละขั้นตอนอธิบายด้วยเหตุผล  ทั้งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปอย่างถ่องแท้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ซึ่งจะทำให้การเรียนทฤษฎีดนตรีน่าสนใจ มีแบบฝึกหัดแทรกอยู่เป็นระยะๆ พร้อมเฉลยเพื่อฝึกทักษะ
ในการคิดให้ได้รวดเร็วและถูกต้อง ผู้เรียนจะได้ความรู้ที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการด้านทฤษฎีดนตรีที่สูงขึ้นต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0