พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ
พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

Author : ไพรินทร์ กะทิพรมราช

Softcover

฿ 238.00

280.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341468

ISBN : 9789740341468

Year of print : 2 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ศาสนาพุทธ

Product details : พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไร โดยไม่เป็นต้นเหตุของปัญหาเชิงจริยธรรมสำหรับใครหลายคน อาจชวนให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากยิ่ง จนกลายเป็นเพียงอุดมคติ หรือการขายฝันไปเท่านั้น อีกทั้งยังอาจดูไม่ดึงดูดใจสำหรับนักธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม หากมองว่านี้คือ เป้าหมาย หรือสิ่งที่ควรเป็น การดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรพร้อมไปกับการมีความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ เชิงจริยธรรมจึงถือเป็นความท้ามายของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ควรจะไปให้ถึง หรืออย่างน้อยก็ควรเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ซึ่งหากมองในกรอบของพุทธจริยศาสตร์ กุญแจสำคัญของการไปให้ถึงเป้าหมายที่ว่านี้ ก็คือ การตระหนักรู้ใน "คุณค่า" และ "ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน" ของเงื่อนไข หรือสรรพสิ่งต่างๆ ที่ดำรงอยู่ในองคาพยพของการดำเนินธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการเอง เพื่อนมนุษย์ ตลอดจนถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการขยายโลกทัศน์เรื่อง "กำไร" ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0