การบัญชีภาษีอากร (TAX ACCOUNTING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีภาษีอากร (TAX ACCOUNTING)
การบัญชีภาษีอากร (TAX ACCOUNTING)

การบัญชีภาษีอากร (TAX ACCOUNTING)

Author : ธำรงศักดิ์ เศวตเลข

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165930826

ISBN : 9786165930826

Year of print : 2 / 2565

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 654 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีภาษีอากร (TAX ACCOUNTING)

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะอธิบายถึงการบริหารภาษีอากรแล้วยังมีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นทั่วไป คือ มีการอธิบายถึง การบริหารภาษีตามหลักการของ "ภาษีสรรพสามิต" และ "ภาษีศุลกากร" ซึ่งเป็นสิ่งที่นักบัญชีที่ทำงานในบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต รวมถึงผู้นำเข้าและผู้ส่งออกควรจะทราบ โดยสิ่งที่สำคัญ คือ การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง ครบถ้วนอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งทั้งหมดมีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0