ทฤษฎีการบัญชี | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทฤษฎีการบัญชี
ทฤษฎีการบัญชี

ทฤษฎีการบัญชี

Author : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ

Softcover

฿ 450.00

500.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165822817

ISBN : 9786165822817

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : ทฤษฎีการบัญชี

 • หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้สนใจทั่วไป
  เพื่อให่ทราบที่มา หลักการและเหตุผลของการบัญชีที่เคยเป็นไปในอดีต กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน
  และจะเป็นไปในอนาคตเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ
  • 1. สภาพแวดล้อมและแนวคิดทางการบัญชี
  • 2. การแสดงผลการดำเนินงานการเงิน
  • 3. การแสดงฐานะทางการเงิน
  • 4 การรายงานทางการเงิน

  Related products

  Review score from buyers
  0 Full 5 Star
  0 People
  0
  0
  0
  0
  0