ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 (DEUTSCHE GRAMMATIK BAND 1)
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 (DEUTSCHE GRAMMATIK BAND 1)

ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 (DEUTSCHE GRAMMATIK BAND 1)

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

Softcover

฿ 168.00

210.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340737

ISBN : 9789740340737

Year of print : 18 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ภาษาตะวันตก

Product details : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 (DEUTSCHE GRAMMATIK BAND 1)
  • ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 เป็นตำราไวยากรณ์เยอรมันที่จัดขึ้นเป็นภาษาไทย เพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้น และไม่ลำบากในการเปิดตำราไวยากรณ์เยอรมันที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
  • ใช้เป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันด้านไวยากรณ์ มีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญๆ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะกับผู้เรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  • บอกลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันและให้ข้อสังเกตสำหรับคนไทยในการเรียนและจดจำลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันเหล่านั้น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาภาษาเยอรมันโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0