สถิติธุรกิจเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUSINESS STATISTICS)
สถิติธุรกิจเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUSINESS STATISTICS)

สถิติธุรกิจเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUSINESS STATISTICS)

Author : วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

Softcover

฿ 333.00

370.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340355

ISBN : 9789740340355

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 438 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : สถิติธุรกิจเบื้องต้น (INTRODUCTION TO BUSINESS STATISTICS)

เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้น และสถิติเบื้องต้นทั่วไปและใช้เป็นตำราอ้างอิงทางวิชาสถิติในการเรียนทุกระดับ  ผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้อ่านเพื่อเพิ่มความรู้ทางสถิติ  หรืองานวิจัยได้

 

เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้นของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิชาสถิตเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและสถาบันทาการศึกษา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0