ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง :แนวคิดจากต่างมุมมอง
ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง :แนวคิดจากต่างมุมมอง

ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง :แนวคิดจากต่างมุมมอง

Author : ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

Softcover

฿ 166.00

185.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165864749

ISBN : 9786165864749

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 200 Pages

Book category : ภาษาศาสตร์

Product details : ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง :แนวคิดจากต่างมุมมอง

หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง โดยผู้เขียนได้อธิบายพื้นฐานแนวคิดต่างกันที่นักภาษาศาสตร์ในด้านการรับภาษาที่สองได้นำเสนอพร้อมทั้งยกตัวอย่างและสังเคราะห์งานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานที่ต่างกันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและความรู้แก่นิสิต นักศึกษา และสนใจศึกษาศาสตร์ทางด้านการรับภาษาที่สอง

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0