พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

Author : ธีระ อาชวเมธี และคณะ

Softcover

฿ 306.00

360.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340447

ISBN : 9789740340447

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 352 Pages

Book category : การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์

Product details : พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

การวิจัยเป็นมโนทัศน์ที่จำเป็นสำหรับหลายวิชาชีพ เนื่องจากการวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ต่างๆ หนังสือพื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ให้เข้าใจง่าย ตลอดจนนำเสนอความรู้และหลักการสำคัญของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัย การกำหนดสมมติฐาน การกำหนดประเภทที่เหมาะสมของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย มีตัวอย่างประกอบกับแบ่งบทต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้เป็นตำราประกอบการสอนรายวิชาวิจัยได้ด้วย และเพื่อขานรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หนังสือเล่มนี้จัดทำในลักษณะ 2 ภาษา คือ ไทย - อังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้คำศัพท์เทคนิคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไปควบคู่กับมโนทัศน์สำคัญที่เกี่ยวข้อง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0