กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Author : ภาวิณี เพชรสว่าง

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340492

ISBN : 9789740340492

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ (Business Partner) นั้นได้มีการพูดถึงมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีแล้ว หากแต่ในทางปฏิบัติยังพบอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติจริงหลายประการหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นคู่คิดทางธุรกิจของนักทรัพยากรมนุษย์ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีกรอบแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกทดลองใช้ในหลักสูตรฝึกอบรมว่านำไปใช้เป็นกรอบในทางปฏิบัติได้จริง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0