มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์
มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

Author : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

Softcover

฿ 118.00

139.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786169173243

ISBN : 9786169173243

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 184 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

เรื่องเล็กๆ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมักจะมองข้ามไปมีมากมายหลายเรื่อง เช่น ชื่อสินค้าใน Invoice และแบบฟอร์ม E ไม่ตรงกัน, การเปิด L/C ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญไว้ ทำให้ได้รับเอกสาร shipping Document ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง, การปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือระบุรายละเอียดผิดพลาดในใบขนสินค้าก่อนส่งข้อมูลให้กรมศุลกากร,การจองระวางเรือที่ผิดพลาด, การบริหารและจัดการขนส่งผิดพลาด, การไม่ได้ประกันภัยสินค้าหรือประกันภัยสินค้าไม่ถูกต้อง ฯลฯ ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ และมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการตลาดและการขาย กระทบต่อการผลิตเพื่อส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย รวมถึงการต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเติมและซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับ 2-4 เท่า และอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0