เปียโนเบื้องต้น (BEGINNING PIANO)
เปียโนเบื้องต้น (BEGINNING PIANO)

เปียโนเบื้องต้น (BEGINNING PIANO)

Author : สุมิดา อังศวานนท์

Softcover

฿ 162.00

180.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165778541

ISBN : 9786165778541

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ดนตรีสากล

Product details : เปียโนเบื้องต้น (BEGINNING PIANO)

ตำราเปียโนเบื้องต้นนี้ ผู้เขียนตั้งใจเรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ซึ่งเล่นเครื่องดนตรีเอกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เปียโน ได้นำไปใช้ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเปียโนตั้งแต่เริ่มต้น โดยทั่วไป นิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตกจะมีความรู้ด้านการอ่านโน้ตมาก่อนเข้าศึกษาแล้วจากพื้นฐานการเล่นเครื่องดนตรีของตน ดังนั้รตำรานี้ จึงไม่ได้เน้นสอนการอ่านโน้ตตั้งแต่เบื้องต้นดังเช่นหนังสือแบบเรียนเปียโนผู้ใหญ่ที่พบทั่วไป แต่จะกล่าวถึงเทคนิคเปียโนเบื้องต้นที่จำเป็น และเน้นไปที่การใช้เครื่องดนตรีเปียโนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีดนตรีตะวันตก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติเปียโนได้มากเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนดนตรีต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0