พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ :รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
Out of stock
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ :รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ :รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

Author : ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย

Softcover

฿ 378.00

420.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786160836338

ISBN : 9786160836338

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 398 Pages

Book category : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ

Product details : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ :รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อยกย่องบุคคลที่สมควรจะยกย่อง ซึ่ง "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" เป็นตัวอย่างของคนดีที่สุดคนหนึ่งของบ้านเมือง ที่มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่า ได้นําชาติบ้านเมืองฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่รุมล้อมประดังเข้ามาทุกด้านไปได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างที่สุด ตลอดระยะเวลา ๘ ปี กับ ๕ เดือนเศษในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่พลเอกเปรมกระทํามา รวมทั้งในตําแหน่งหน้าที่การงานอื่น ๆ 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0