การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

Author : เดชา เดชะวัฒนไพศาล

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339854

ISBN : 9789740339854

Year of print : 2 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 306 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่น บทบาทและความรับผิดชอบของงานบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนเส้นทางอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน และภารกิจด้านพนักงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ทรอดแทรกงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างวิธีการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาของแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ เข้าใจประเด็น และสามารถเชื่อมโยงพื้นฐานแนวคิดเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0