ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ
ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ

ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ

Author : รัตนะ ปัญญาภา

Softcover

฿ 238.00

280.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339717

ISBN : 9789740339717

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 293 Pages

Book category : ศาสนาพุทธ

Product details : ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ

ท่ามกลางสังคมที่ผู้คนจำนวนมาก ดำรงชีวิตโดยใช้วิธีคิดที่ผิดแปลกในมิติต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยถอดรหัสให้ท่านเห็นวิธีคิดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนประทีปส่องทางในยามมืดมน โดยผู้เขียนได้ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธในมิติที่สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึง 7 มิติ เริ่มต้นจากการมองชีวิตประเสิรฐแบบองค์รวม ต่อด้วยประเด็นย่อยต่างๆ ดังนี้

-การใช้รักแท้เป็นเครื่องนำทางสร้างชีวิต

-ความศรัทธาต่ออำนาจใจตน

-การดำเนินชีวิตอย่างรู้จักประมาณตนและมีความพอเพียง

-ชีวิตกับความเชื่อ

-พุทธสาธารณสุข

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0