การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

Author : พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

Softcover

฿ 279.00

310.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339861

ISBN : 9789740339861

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 311 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Book details : การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

หนังสือ “การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม” เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจให้ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจอาหารสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยผู้เขียนได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ รวมถึงสอดแทรกงานวิจัยและกรณีศึกษาเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0