ภูมิศาสตร์มนุษย์ (HUMAN GEOGRAPHY) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ภูมิศาสตร์มนุษย์ (HUMAN GEOGRAPHY) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ภูมิศาสตร์มนุษย์ (HUMAN GEOGRAPHY) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Author : มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย และคณะ

Softcover

฿ 292.00

325.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168242117

ISBN : 9786168242117

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 248 Pages

Book category : ภูมิศาสตร์

Product details : ภูมิศาสตร์มนุษย์ (HUMAN GEOGRAPHY) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ปัจจุบันองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 แขนง ตำราภูมิศาสตร์โอลิมปิกชุดนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 เล่ม ตามลักษณะวิชาดังกล่าว เล่มแรกคือ ภูมิศาสตร์กายภาพ ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เล่มที่ 2 ภูมิศาสตร์มนุษย์ ศึกษาปรากฎการณ์เกี่ยวกับมนุษย์หรือกิจกรรมของมนุษย์บนพื้นที่  เล่มที่ 3 คือภูมิศาสตร์เทคนิค เป็นเครื่องมือของนักภูมิศาสตร์ ในแต่ละบทยังมีภาพและตัวอย่างประกอบ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และชวนคิด ชวนทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของผู้อ่าน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0