CSR ที่แท้
CSR ที่แท้

CSR ที่แท้

Author : โสภณ พรโชคชัย

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786169328063

ISBN : 9786169328063

Year of print : 7 / 2563

Size ( w x h ) : 150 x 210 mm.

Number of pages : 204 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Book details : CSR ที่แท้

CSR ที่แท้เป็นอย่างไร ทำกันอย่างไร 

CSR เทียม เป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างไร เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์อย่างไร

คนรับผิดชอบทำ CSR ควรรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ผู้บริโภค ลูกค้า และประชาชนก็ควรรู้ เพื่อช่วยกันดูแลสังคมและควบคุมวิสาหกิจให้อยู่ในทำนองคลองธรรม

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0