คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์
คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์

คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์

Author : กัลยาณี เสนาสุ

Softcover

฿ 162.00

180.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339502

ISBN : 9789740339502

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 151 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Book details : คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์

หนังสือคู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถฝึกฝนทักษะในการวางแผนและการบริหารอัตรากำลังให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีพื้นฐานแนวคิดเชิงวิชาการรองรับการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่าการดำเนินงานทุกอย่างบนหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กรและต่อสังคมโดยรวมในที่สุด

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0