แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยไพธอน (CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PYTHON)
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยไพธอน (CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PYTHON)

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยไพธอน (CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PYTHON)

Author : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

Softcover

฿ 324.00

360.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339489

ISBN : 9789740339489

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 401 Pages

Book category : คณิตศาสตร์

Book details : แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยไพธอน (CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PYTHON)

หนังสือเล่มนี้ อธิบายพื้นฐานของซอฟต์แวร์ไพธอน วิธีการแก้ปัญหาแคลคูลัส เช่น การหาค่าลิมิต ค่าอนุพันธ์ การอินทิเกรต สมการอนุกรม การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับแตกต่างกัน พร้อมวิธีการทำเพื่อตอกย้ำถึงที่มาและความถูกต้องของผลลัพธ์จากซอฟแวร์ เนื้อหายังบรรจุวิธีการแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร์ การแก้ปัญหาเงื่อนไขขอบเขต การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในรูปแบบของสมการเอลลิปติก พาราโบลิก และไฮเพอร์โปลิก รวมทั้งฟังก์ชันพิเศษและตัวอย่างประกอบอีกเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ไพธอนเพื่อช่วยแก้ปัญหาแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ ทำให้การเรียนสองวิชานี้กลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0