ไพธอนสำหรับคณิตศาสตร์และการคำนวณ (PYTHON FOR MATHEMATICS & COMPUTATIONS)
ไพธอนสำหรับคณิตศาสตร์และการคำนวณ (PYTHON FOR MATHEMATICS & COMPUTATIONS)

ไพธอนสำหรับคณิตศาสตร์และการคำนวณ (PYTHON FOR MATHEMATICS & COMPUTATIONS)

Author : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

Softcover

฿ 207.00

230.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339274

ISBN : 9789740339274

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 202 Pages

Book category : คณิตศาสตร์

Book details : ไพธอนสำหรับคณิตศาสตร์และการคำนวณ (PYTHON FOR MATHEMATICS & COMPUTATIONS)

ซอฟต์แวร์ไพธอน (Python) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะใช้งานได้ง่ายคล้ายซอฟต์แวร์แมทแลบ (MATLAB) แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หนังสือเล่มนี้นำเสนอคำสั่งสำคัญๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (mathematics) และการคำนวณ (computations) เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายซอฟต์แวร์ไพธอนในภาพกว้าง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการคำนวณ การพล็อตกราฟในรูปแบบต่างๆ การใช้คำสั่งวิธีเชิงตัวเลขในไพธอนเพื่อแก้สมการทางพีชคณิต การประมาณค่าในช่วง การสร้างฟังก์ชันเพื่อฟิตข้อมูล การอินทิเกรตหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ ภายในหนังสือประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ทำความเข้าใจได้โดยง่ายและแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อการฝึกฝน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ไพธอนเพื่อใช้แก้ปัญหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคำนวณในระยะเวลาอันสั้น

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0