13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)
13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

Author : สันต์ สุวัจฉราภินันท์

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168179031

ISBN : 9786168179031

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 296 Pages

Book category : สถาปัตยกรรม

Book details : 13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม (13 ARCHITECTURAL CRITIQUES)

13 บทวิจารณ์สถาปัตยกรรม มีเนื้อหาส่วนใหญ่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ทฤษฎีสถาปัตยกรรม ซึ่ง รองศาสตาจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ได้สั่งสมความรู้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานด้วยความมานะพากเพียร โดยอ่านจากหนังสือซึ่งขณะนั้นมีแต่ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก ค่อยๆ บ่มเพาะ สังเคราะห์จนความรู้ที่ยังพร่ามัวนั้นกระจ่างขึ้นเป็นภาพชิ้นส่วนเล็กๆ ของความเข้าใจแล้วนำมาต่อกันจนได้ภาพใหญ่ที่ชัดเจน ผู้เขียนใช้ตำราว่าด้วยบทความทั้ง 13 บทความนี้สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทติดต่อกันมาหลายปี โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยๆ มาจนสมบูรณ์เป็นตำราเล่มนี้

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0