แคลคูลัส 1 (CALCULUS I) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)
แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

Author : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

Softcover

฿ 248.00

310.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339403

ISBN : 9789740339403

Year of print : 7 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 512 Pages

Book category : คณิตศาสตร์

Product details : แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

ตำราแคลคูลัส 1 (Calculus I) เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

- ลิมิต อนุพันธ์ และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย

- กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย

- การอินทิเกรด ปฏิยานุพันธ์และอินทิกรัลไม่จำกัดเขต

- การประยุกต์ของอนุพันธ์ ค่าสุดขีด อัตราสัมพัทธ์

- ความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้า และการร่างกราฟ

- กฎของโลปิตาลและรูปแบบไม่กำหนด

- การหารากของสมการ f(x) = 0 โดยวิธีของนิวตัน

- เทคนิคการอินทิเกรด และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

- การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมูและกฎของซิมป์สัน

- การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

- การหาปริมาตรของรูปทรงตันซึ่งหาพื้นที่ภาคตัดได้

- การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุน

- การคำนวณหางานและความยาวของส่วนโค้ง


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0