โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการเบื้องต้น (LOGISTICS-SUPPLY CHAIN: INTRODUCTION TO DESGIN AN | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการเบื้องต้น (LOGISTICS-SUPPLY CHAIN: INTRODUCTION TO DESGIN AN
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการเบื้องต้น (LOGISTICS-SUPPLY CHAIN: INTRODUCTION TO DESGIN AN

โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการเบื้องต้น (LOGISTICS-SUPPLY CHAIN: INTRODUCTION TO DESGIN AN

ผู้แต่ง : ประจวบ กล่อมจิตร

หนังสือปกอ่อน

฿ 256.00

285.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786160846054

ISBN : 9786160846054

ปีพิมพ์ : 1 / 2565

ขนาด ( w x h ) : 170 x 220 mm.

จำนวนหน้า : 400 หน้า

หมวดหนังสือ : การจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดสินค้า : โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการเบื้องต้น (LOGISTICS-SUPPLY CHAIN: INTRODUCTION TO DESGIN AN

หนังสือ : โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการ


 " ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินกิจการ ที่ส่งต่อการดำเนินงานภายในองค์การและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการออกแบบและการจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานนั้น จะเป็นกระบวนการในการออกแบบและการจัดการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดการทรัพยากร การดำเนินงานผลิตการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดส่ง การกระจายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประกอบกิจการรวมถึงโซ่อุปทานดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


    หนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานในเบื้องต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไป "สารบัญ : โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน :การออกแบบและจัดการ

?


บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กลยุทธ์การจัดการและการนำไปใช้

บทที่ 3 การเลือกทำเลที่ตั้ง

บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการไหลของวัสดุ

บทที่ 5 การวัดประสิทธิภาพ

บทที่ 6 สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า

บทที่ 7 การขนส่ง

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์

บทที่ 10 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก

บทที่ 11 การจัดซื้อจัดหา

บททีี 12 เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ข.

บรรณานุกรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0