การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
only ebook
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

ผู้แต่ง : ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

อี-บุ๊ค

฿ 190.00

270.00

ประหยัด 29 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000017463

หมวดหนังสือ : บริหารทั่วไป

รายละเอียดสินค้า : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ Data Analytics with Excel for Logistics & Supply Chain Management (DAE-4-LSCM) หนังสือเล่มนี้นำเสนอการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (LSCM) โดยใช้โปรแกรม Excel 365 เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (DAE) เริ่มจากการปูพื้นความรู้ ทำความเข้าใจปัญหา นำทฤษฎีมาใช้ พร้อมทั้งดึง Functions และ Features ใหม่ ๆ ของ Excel มาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ทางออกของปัญหา หนังสือเล่มนี้จึงเป็นมากกว่าตำราวิชาการบนหิ้ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหา LSCM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้าน LSCM เข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล DAE ที่ทันสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “รศ.ดร.ฉัฐไชย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างดียิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ ให้ออกมาเป็นตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจยิ่ง…” รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “…ต่อเมื่อได้อ่านหนังสือของท่าน ก็พอจะเข้าใจได้ในทันทีว่า ทำไมนักศึกษาจึงให้ความเคารพและชื่นชมในตัวท่าน หนังสือเรียบเรียงได้อย่างชัดเจนมาก ใช้สำนวนที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม และมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ…” รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต วรรธนาภา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “ผมเห็นว่าหนังสือ Data Analytics with Excel for Logistics & Supply Chain Management ควรเป็นหนังสือสามัญประจำบ้าน ที่ควรจะมีติดบ้านไว้อย่างยิ่ง เพราะไม่ช้าก็เร็ว ทุกคนต้องได้เข้ามาสู่โลกของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแน่นอน” ดร.อัคเดช อุดมชัยพร ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ศูนย์ K-DAI)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0