กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์
only ebook
กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์

กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้แต่ง : มนตรี พิรุณเกษตร,สมาน เจริญกิจพูลผล

อี-บุ๊ค

฿ 130.00

195.00

ประหยัด 33 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000012784

หมวดหนังสือ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดสินค้า : กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์
กลศาสตร์ของไหลเป็นวิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานในวิชาแคลคูลัส สถิตศาสตร์ พลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงเป็นไปได้ยากลำบาก เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้เขียนออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ ซึ่งในปัญหาข้อหนึ่ง ๆ จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ โจทย์ หลักการวิเคราะห์ และการคำนวณ ตามลำดับ เนื้อหาภายในกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่คำนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถิตศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุม การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ การไหลของของไหลในอุดมคติ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ การไหลของของไหลจริงที่เกิดจากความเสียดทานในการไหล การไหลในช่องทางเปิดซึ่งการไหลจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของความโน้มถ่วง และการไหลที่มีการยุบตัวในกระบวนการไหลแบบต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสรุปทฤษฎีและเพิ่มประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0