ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร
only ebook
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

ผู้แต่ง : พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

อี-บุ๊ค

฿ 149.00

190.00

ประหยัด 21 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000010454

หมวดหนังสือ : การคลัง ภาษีอากร

รายละเอียดสินค้า : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร
รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สถาบันของเอกชน สถาบันราชภัฏทุกแห่ง ผู้ทำงานด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0