การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) Vol.3 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) Vol.3
only ebook
การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) Vol.3

การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) Vol.3

ผู้แต่ง : พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

อี-บุ๊ค

฿ 900.00

900.00

ประหยัด 0 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000009543

หมวดหนังสือ : แพทยศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) Vol.3
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging, MRI) และองค์ความรู้ในการวินิจฉัยภาพ MRI ของตับ และทางเดินนําดีภายในเวลาประมาณสามปีเศษ หลังจากได้เริ่มการจัดพิมพ์หนังสือและมีการปรับเนื้อหาเป็นระยะ (1st and 2nd edition) ทําให้ผู้นิพนธ์พบ การเปลี่ยนแปลงในการจัดกลุ่ม และการให้คําจํากัดความของ Liver Imaging and Data System (LI-RADS) ที่มีความชัดเจนมากขึ้นจาก LI-RADS เวอร์ชั่นปี 2017 (v.2017) เป็น LI-RADS เวอร์ชั่น ล่าสุด (v.2018) ซึ่งมีผลทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์และการวินิจฉัยโรคมีความแม่นยํา มากยิ่งขึ้นด้วย รวมถึงการพบงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค จึงนํา มาสู่การจัดพิมพ์ หนังสือเล่มนี้ขึ้นใหม่อีกเป็นครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงที่ 3 (3nd edition) โดยยังคง เนื้อหาที่มีความเข้มข้นและชัดเจนเหมือนเดิม แต่ได้ทําการเพิ่มเติมในส่วนขององค์ความรู้ให้มี ความทันสมัย ทําให้ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจได้รวดเร็วและนําไปสู่การใช้จริงในทางเวชปฏิบัติ อย่างทัดเทียมสากล สุดท้ายนี้ผู้นิพนธ์รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้งสอง ที่พิจารณามอบรางวัล TTF award ประจําปี 2559 - 2560 (ผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และรางวัล DMSc award ประจําปี 2560 (ชนะเลิศประเภทหนังสือ/ ตําราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์) ให้แก่หนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะเป็นกําลังใจให้คณะผู้นิพนธ์มีพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน ทางด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0