หลักชีวเคมีทางการแพทย์
only ebook
หลักชีวเคมีทางการแพทย์

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จฬ.

อี-บุ๊ค

฿ 279.00

360.00

ประหยัด 22 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000008374

หมวดหนังสือ : แพทยศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : หลักชีวเคมีทางการแพทย์
เนื้อหาในตำราหลักชีวเคมีทางการแพทย์ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญและเป็นพื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์ชีววิทยา และชีววิทยาระดับโมเลกุลที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการต่อยอดความรู้ในระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการเรียนการสอน ในรายวิชาเซลล์และชีวโมเลกุลพื้นฐาน รายวิชาชีวเคมีและโภชนาการ รายวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก นอกจากนี้ยังเป็นตำราประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นตำราเล่มนี้ยังได้รวบรวมคำถามและเฉลยคำตอบในตอนท้ายของแต่ละบท จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสอบระหว่างภาคและปลายภาคการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนศักยภาพและสามารถนำไปใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยเฉพาะการเตรียมสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0