ตอนที่ 1 : ทัวร์บุญ เตรียมทอดกฐิน ปี 2564

ทัวร์บุญ เตรียมทอดกฐิน ปี 2564 

(เดินทางระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2564)

By: รณยุทธ์ จิตรดอน

     ปีนี้ได้จัด ”ทัวร์บุญ” ถึง 3 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ได้ไปร่วมเททองหล่อพระประธานสถานปฏิบัติธรรม  ธรรมมงคล อำเภอพระพุทธบาท  สระบุรี  และต่อมาเมื่อวันที่  25  มีนาคม  ได้ร่วมหล่อพระอริยะประดิษฐานทิศทั้ง 4 ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอเมือง สระบุรี  

     และเมื่อวันที่ 11 เมษายน ได้ไปร่วม เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 45 นิ้ว และ พระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ณ วัดหนองแก ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง นครราชสีมา โดยมีพระมหาเถระนั่งปรกอธิษฐานจิต อาทิ พระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวัลย์ เจ้าคณะอำเภอปากช่อง เป็นต้น  

     สำหรับผู้มีจิตกุศลถวายกองทุนจำนวน 9,999 บาท วัดจะมอบพระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วให้ โดย มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมทำบุญแล้ว 28 ท่าน เป็นเงินร่วมบุญทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) พระสังกัจจายน์ พระอสีติมหาสาวก “แห่งโชคลาภ” เป็นพระอรหันต์ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก (พระสาวกผู้ใหญ่) ในพุทธศาสนา ของพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่รู้จักทั้งในญี่ปุ่นและจีน โดยเฉพาะจีนจะนิยมสร้างพระสังกัจจายน์มาก โดยมี คติความเชื่อว่า”ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ ย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วย ลาภ ยศ ความเจริญรุ่งเรือง”

    ส่วนรูปลักษณะอ้วน  พุงพลุ้ย  เนื่องจากเดิมท่านมีรูปร่างงดงามมาก  จึงมีผู้เปรียบเทียบว่าคล้ายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านไม่ประสงค์ที่จะให้นำไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ จึงอธิษฐานขอให้มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ 

     แม้เหตุการณ์ระบาดโรคโควิด 19 ประเทศอยู่ในระหว่าง lock down ไม่สามารถเดินทาง”ทัวร์บุญ” ได้ ก็ ได้ร่วมบุญเมื่อมีโอกาสอำนวย ได้แก่

      2. สร้างอุโบสถ วัดท่าหลุกวังปลาสร้อย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564  เป็นเงิน 3,000 บาท 

       3.  ร่วมทำบุญเตียงกระดาษกับวัดวีระโชติธรรมาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กับว่าที่ร้อยตรี  อานุภาพ เกษรสุวรรณ์  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี  คุณภาษิต พุ่มชูศรี  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และคุณไพรัช เล้าประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สโตนเฮ้นจ์ รวมเงินทำบุญ 44,000 บาท  วันที่ 12-19 สิงหาคม 2564 

     4. ร่วมทำบุญกับคุณคงวุฒิ รุ่งพรชัย คุณอุดมลักษณ์ เงินวิจิตร คุณเพ็ญนภา ปัตตนาภรณ์ และคุณเอกพบ ทัศนสุวรรณ  ได้เงินร่วมบุญสร้างเมรุและเตาเผาไร้มลภาวะ  วัดเสมียนนารี  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2564  เป็นเงิน 16,000 บาท

       5. ร่วมทำบุญปูพื้น ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส กับคุณวิรัลฐิดา วราทิตย์พิกุล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นเงิน 7,980 บาท 

     “ทัวร์บุญ” จะได้เริ่มอีกครั้งเมื่อสามารถเริ่มเดินทางได้แล้ว (!)

      วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มาถวายภัตตาหารพระและเณร 10 รูป (ข้าวหน้าเป็ดย่าง หมูกรอบ บะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดง ตะโก้ใส่เผือก กล้วยน้ำว้าและน้ำชาเขียว) พร้อมถวายปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารที่ วัดหนองแก ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง นครราชสีมา (วัดนี้ผุ้เขียนรับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตโท (ทิศบูรพา)) 

      วันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อนเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ ดร.สุมล ผดุงไชย ร่วมกับพี่สาว กมลวรรณ (พี่เส) และ ฐิติอร (พี่อร) ผดุงไชย ทำบุญกับ แม่ชีม่าเหมี่ยว (พิกุลนัดดา พิกุลสุข บัญชี ก.5) วัดสระพัง ออกแบบเอง แม่ชีให้ขันน้ำมนต์มา ขันน้ำมนต์ที่ผมไปรับจากพี่อรในวันนี้เป็น ขันน้ำมนต์ใหญ่ รอบๆ ขันมีพระพุทธเจ้า 16 พระองค์ก้นขันมียันต์แคล้วคลาด มงคลทั้งปวง บนฝาขันเป็นพระปางเปิดโลกประทับยืน 

      3 พี่น้องมอบให้ผมนำมอบให้วัดที่ผมศรัทธามอบให้ ประจวบกับปี 2564 นี้ รับมาแล้วกว่า 1,000 วัด (ปี 2563 ได้ทอดกฐินรวม 991 วัด) พี่อร จึงมอบเงินทำบุญร่วมบุญกฐินด้วย ผมจึงได้มอบพระสังกัจจายน์ หน้าตัก 5 นิ้ว ที่รับมอบจากวัดหนองแก อำเภอปากช่อง นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา นับเป็นการให้กำลังใจ แก่ผมเป็นอย่างยิ่งที่ปวารณาที่จะทอดกฐินวัดมากกว่า 1,000 วัด อันเป็นกิจของสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติทุกปีภายใน 1  เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วในปี 2564 นี้ อนุโมทนา สาธุ

     วันที่ 19 กันยายน 2564 ร่วมไปทำบุญและปฏิบัติธรรมกับคณะศรัทธาวัดไตรมิตรวิทยาราม ตามคำแนะนำ ของอุบาสิกาธนภร อังกูรภัคธรรม ที่ธรรมสถานวิโมกข์ศิวาลัย (ชยันโต โพธิธรรมรังสี) อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี ที่ พระเดชพระคุณพระญานดิลก (หลวงพ่ออุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ สมุทรสาคร) มาสร้างไว้  

      เริ่มต้นจากถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์  5  รูป  แล้วมา วิหารทูลเกล้า  ที่ประดิษฐานพระปูชนยาจารย์ สำคัญทั้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงปู่ทวด เป็นต้น วิหารนี้มีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ เสร็จแล้วไปร่วมทำบุญสร้างวิหารกำลังก่ออิฐถือปูนอยู่  

     และมานั่งสมาธิที่เจดีย์  9 มหามงคล  ด้านใต้มีพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่  คณะเรานั่งสมาธิรอบ พระพุทธบาทใต้เจดีย์นี้    

      ธรรมสถานแห่งนี้สัปปายะมาก เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าประมาณ 80 ไร่ สงบ สิ่งก่อสร้างเสร็จแล้วส่วนใหญ่ และสะดวกที่สาธุชนเข้าถึงได้ไม่ลำบาก เพราะตรงมาจากอำเภอสวนผึ้งประมาณไม่ถึง 30 นาที ก็จะถึงธรรมสถานแห่งนี้แล้ว ผมได้แรงบันดาลใจจากคณะศรัทธาทุกๆ คณะ สนับสนุนให้ผมเตรียมทอดกฐินปี 2564 ได้กว่า 1,000 วัด ได้แน่นอน

     การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองได้นั้น คนใดคนหนึ่งจะทำเพียงลำพังไม่ได้  ความตั้งใจนี้ได้รับการตอบรับโดยดีจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ผมได้เผยแพร่งานเขียนตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี ในปัจจุบันได้นำผลงาน การท่องเที่ยว “ลุงป้าแอนด์เดอะแก๊ง” และ ”ทัวร์บุญ” ปรากฎบน Chulabook blog https://www.chulabook.com/th/blog/writer/3

    สำหรับกฐินปี 2564 นี้ ได้ปวารณาที่จะทอดกฐินกว่า 1,000 วัด คณะศรัทธาที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้ให้การสนับสนุนร่วมทำบุญด้วย และวันนี้จึงได้นำ พระสังกัจจายน์ หน้าตัก 9 นิ้ว ที่ทำพิธีหล่อเมื่อ 11 เมษายนที่ผ่านมา ไปมอบให้  คุณวิมลพรรณ คำประชา  กรรมการผู้จัดการ  และคุณสุปราณี  มุขจั่น  เมื่อวันที่  20  กันยายนที่ผ่านมา จึงมั่นใจว่าการร่วมสนับสนุนกิจของสงฆ์  สำหรับการทอดกฐินประจำปี  2564  จะจรรโลงให้พระศาสนาได้รุ่งเรือง ไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นไป 

       ถือฤกษ์ถือชัยใน วันสันติภาพโลกเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา บอกบุญกฐิน  เริ่มต้นวันนี้โดยเข้าไปถวาย ภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน พระ 2 รูป (มีข้าวซอย ขนมต้ม สังขยา นมถั่วเหลือง และกล้วยน้ำว้า) ณ วัดเสมียนนารี

บุญกฐินสำหรับปี 2564   มีตามลำดับดังนี้

1. กฐินสามัคคี วัดหนองแก ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ปีนี้ รับบุญเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตโท (ทิศบูรพา) อีกด้วย 

2.  กฐินสามัคคี วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง พิษณุโลก วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 

3. กฐินวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 (ทอดกฐินวัดนี้มี ทอดผ้าป่าสมทบกฐินก่อน 2 ครั้ง คือ วันนี้ 21 กันยายน และวันที่ 10 ตุลาคม ก่อนจะถึงวันทอดกฐิน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน วันนี้เป็นวันสันติภาพโลก ร่วมเป็นต้นบุญไว้แล้ว) 

4.  กฐินศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม(เขาแม่ชี)  ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ปีนี้มีพิธีหล่อพระอานนท์ และพระกัสสปะ ด้วย

5.  กฐินสัมฤทธิ์และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ 1,000 วัด   

    และสุดท้ายวันนี้ได้จัดเครื่องไหว้พระจันทร์ที่ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์บุญทุก ท่านด้วยเทอญ  

     ตามที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพ ลูกนิมิต ลูกโท ทิศบูรพา อุโบสถวัดหนองแก ต.วังไทร อ.ปากช่อง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กันยายน นี้จึงได้นำ พระสังกัจจายน์ หน้าตัก 9 นิ้ว ที่หล่อ ณ วัดหนองแก เมื่อ 11 เมษายน ที่ผ่านมา มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้อานุภาพ พระสังกัจจายน์ดลบันดาลให้ท่าน ประสบสวัสดิพัฒนมงคล สำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

 

ทัวร์บุญ เตรียมทอดกฐิน ปี 2564  (เดินทางระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2564)

 


อ่าน : 0

แชร์ :

เขียนความคิดเห็น