สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)
สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)

สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 96.00

120.00

ประหยัด 20 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 4322019010112

ISBN : 4322019010112

ปีพิมพ์ : 1 / 2562

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 152 หน้า

หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม

รายละเอียดสินค้า : สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)

สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.1


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่จะเป็น สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


หนังสือ "สอนลูกให้เป็นเซียนวิทยาศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยสรุปเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรและเรื่องที่นักเรียนควรรู้โดยแบ่งเป็นบท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอบ ในส่วนท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนของแต่ละภาคเรียน ซึ่งหากมีข้อสงสัยสำนักพิมพ์ก็ได้จัดทำเฉลยไว้ให้ เพื่อทบทวนอีกด้วย


ดร.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, อ.บุญธรรม อิ่มทอง


สารบัญ : สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.1

บทที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

บทที่ 2 ร่างกายของเรา

บทที่ 3 พืช

บทที่ 4 สัตว์

บทที่ 5 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

บทที่ 6 หิน

บทที่ 7 โลก ท้องฟ้าและดาว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0