สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for Fundamental Research) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for Fundamental Research)
only ebook
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for Fundamental Research)

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for Fundamental Research)

ผู้แต่ง : ประภัสสร วงษ์ดี

อี-บุ๊ค

฿ 310.00

440.00

ประหยัด 29 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000026421

หมวดหนังสือ : สถิติศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for Fundamental Research)

การเลือกใช้สถิติในการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักการ จะทำให้ได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนดำเนินการแก้ปัญหา และพัฒนางานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ ตำราเล่มนี้เสนอแนวคิด หลักการ ความเชื่อมโยงของสถิติกับการออกแบบการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสถิติเพื่อการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง สถิติเพื่อการออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลตัวแปร และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย พร้อมตัวอย่างการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย การสรุปผล การแปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล เสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลายทางเลือก เช่น คำนวณจากสูตร ใช้ Excel และโปรแกรม SPSS ซึ่งหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์หลักการเลือกใช้สถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้นด้านสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0