พิชิตโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พิชิตโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
only ebook
พิชิตโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิชิตโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สสวท.

อี-บุ๊ค

฿ 35.00

58.00

ประหยัด 39 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000024999

หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย

รายละเอียดสินค้า : พิชิตโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำหนังสือพิชิตโจทย์ ข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับ e-book นี้ขึ้น โดยสอดคล้องกับเนื้อหา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับจุดประสงค์ต่าง ๆ - สอดคล้องตามหลักสูตร - จัดเป็นฉบับแบบทดสอบ - เหมาะสำหรับการเตรียมการสอบต่าง ๆ - ตรวจคำตอบอัตโนมัติ - มีคำอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0