แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ชั้น ม.1 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ชั้น ม.1
only ebook
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ชั้น ม.1

แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ชั้น ม.1

ผู้แต่ง : สสวท.

อี-บุ๊ค

฿ 55.00

81.00

ประหยัด 32 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000024966

หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น

รายละเอียดสินค้า : แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ชั้น ม.1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ฉบับ e-book นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับจุดประสงค์ต่าง ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0