คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลข สมการ ห.ร.ม.และค.ร.น. | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลข สมการ ห.ร.ม.และค.ร.น.
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลข สมการ ห.ร.ม.และค.ร.น.

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลข สมการ ห.ร.ม.และค.ร.น.

ผู้แต่ง : ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์

หนังสือปกอ่อน

฿ 131.00

155.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789990170313

ISBN : 0

ปีพิมพ์ : 1 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 156 หน้า

หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม

รายละเอียดสินค้า : คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลข สมการ ห.ร.ม.และค.ร.น.

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 มีจำนวน 7 เล่ม ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน และผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0