คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

ผู้แต่ง : กาญจนา เบ้าทอง และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 157.00

175.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789990154306

ISBN : 0

ปีพิมพ์ : 1 / 2564

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 162 หน้า

หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม

รายละเอียดสินค้า : คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)

การจัดทําแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทําหนังสือเรียน เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ท่ีต้องการ นําเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนแก้ปัญหา ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะนําไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0