แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สินค้าหมด
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ผู้แต่ง : ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 85.00

100.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 8858710311242

ISBN : 8858710311242

ปีพิมพ์ : 1 / 2564

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 192 หน้า

หมวดหนังสือ : คู่มือเตรียมสอบมัธยมปลาย

รายละเอียดสินค้า : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2


หนังสือแบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม  


หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคณิตศาสตร์ชุดนี้จะมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้สารบัญ : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0