โปรโมชั่น! บริหารดี 360 องศา By สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

โปรโมชั่น! บริหารดี 360 องศา By สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.โปรโมชั่น! บริหารดี 360 องศา By สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หนังสือที่ร่วมรายการลด 15%

ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 67

สินค้าร่วมรายการ

สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)

ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

฿ 237.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

ผู้แต่ง : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)

ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

฿ 169.00

อ่านเพิ่มเติม

เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธ„เธทเธญเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฑเนˆเธ‡เธขเธทเธ™ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธ„เธทเธญเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฑเนˆเธ‡เธขเธทเธ™

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

คุณภาพ คือ การเรียนรู้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คุณภาพ คือ การเรียนรู้

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี

฿ 169.00

อ่านเพิ่มเติม

Productivity for SMEs  การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEsศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการการควบคุมคุณภาพ แนวความคิด-วิธีการ-กลวิธีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการการควบคุมคุณภาพ แนวความคิด-วิธีการ-กลวิธี

ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

ผู้แต่ง : ดร.ฐาปนา บุญหล้า

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

Safety 52 Weeksศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Safety 52 Weeks

ผู้แต่ง : วีระ ซื่อสุวรรณ

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ (SPS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ (SPS)

ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

฿ 186.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์

฿ 237.00

อ่านเพิ่มเติม

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

ผู้แต่ง : วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือก้าวสู่ HA (Hospital Accreditation) Step by Stepศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือก้าวสู่ HA (Hospital Accreditation) Step by Step

ผู้แต่ง : นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

฿ 169.00

อ่านเพิ่มเติม

คุณภาพ คือ การปรับปรุงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คุณภาพ คือ การปรับปรุง

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigmaศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma

ผู้แต่ง : นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม