หนังสือจัดจำหน่าย ลด 20%

หนังสือจัดจำหน่าย ลด 20%

หนังสือจัดจำหน่าย

ลด 20%

(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

.

วันที่ 1-30 มิ.ย. 67

chulabook.com และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

แกลลอรี่

สินค้าร่วมรายการ

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : อำนาจ รัตนสุวรรณ และคณะ

฿ 176.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

฿ 496.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีดนตรี

ทฤษฎีดนตรี

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาการเมือง (POLITICAL SOCIOLOGY)

สังคมวิทยาการเมือง (POLITICAL SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

฿ 436.00

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : ธเรศ สันตติวงศ์ไชย

฿ 392.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และคณะ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม