Rainy Season 2024

Rainy Season 2024

Rainy Season 2024

ราคาพิเศษ  (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

.

ตั้งแต่วันที่  1 - 30 มิถุนายน 2567

www.chulabook.com และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

แกลลอรี่

สินค้าร่วมรายการ

ELON MUSK (HC)

ELON MUSK (HC)

ผู้แต่ง : WALTER ISAACSON

฿ 1,035.00

อ่านเพิ่มเติม

THE WOMAN IN ME (HC)

THE WOMAN IN ME (HC)

ผู้แต่ง : BRITNEY SPEARS

฿ 955.00

อ่านเพิ่มเติม

KISSINGER: A BIOGRAPHY

KISSINGER: A BIOGRAPHY

ผู้แต่ง : WALTER ISAACSON

฿ 660.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DEMOCRAT PARTY HATES AMERICA (HC)

THE DEMOCRAT PARTY HATES AMERICA (HC)

ผู้แต่ง : MARK R. LEVINE

฿ 795.00

อ่านเพิ่มเติม

A CURIOUS MIND: THE SECRET TO A BIGGER LIFE (HC)

A CURIOUS MIND: THE SECRET TO A BIGGER LIFE (HC)

ผู้แต่ง : BRIAN STELTER et al.

฿ 760.00

อ่านเพิ่มเติม

RIGHT KIND OF WRONG: THE SCIENCE OF FAILING WELL

RIGHT KIND OF WRONG: THE SCIENCE OF FAILING WELL

ผู้แต่ง : AMY C. EDMONDSON

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

EINSTEIN IN TIME AND SPACE: A LIFE IN 99 PARTICLES (HC)

EINSTEIN IN TIME AND SPACE: A LIFE IN 99 PARTICLES (HC)

ผู้แต่ง : SAMUEL GRAYDON

฿ 795.00

อ่านเพิ่มเติม

BECOMING A CRIME SCENE INVESTIGATOR (MASTERS AT WORK)

BECOMING A CRIME SCENE INVESTIGATOR (MASTERS AT WORK)

ผู้แต่ง : JACQUELINE DETWILER-GEORGE

฿ 455.00

อ่านเพิ่มเติม

OUR BOOK OF AWESOME: A CELEBRATION OF THE SMALL JOYS THAT BRING US TOGETHER

OUR BOOK OF AWESOME: A CELEBRATION OF THE SMALL JOYS THAT BRING US TOGETHER

ผู้แต่ง : NEIL PASRICHA

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

WHEN WOMEN LEAD: WHAT THEY ACHIEVE, WHY THEY SUCCEED, AND HOW WE CAN LEARN FROM THEM

WHEN WOMEN LEAD: WHAT THEY ACHIEVE, WHY THEY SUCCEED, AND HOW WE CAN LEARN FROM THEM

ผู้แต่ง : JULIA BOORSTIN

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

REPUBLICAN RESCUE: MY LAST CHANCE PLAN TO SAVE THE PARTY...AND AMERICA

REPUBLICAN RESCUE: MY LAST CHANCE PLAN TO SAVE THE PARTY...AND AMERICA

ผู้แต่ง : CHRIS CHRISTIE

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

STRATEGISTS FIRST: HOW TO DEFEAT THE STRATEGY TRAP

STRATEGISTS FIRST: HOW TO DEFEAT THE STRATEGY TRAP

ผู้แต่ง : RYAN HAYS

฿ 530.00

อ่านเพิ่มเติม

THE 1896 PROPHECIES: 10 PREDICTIONS OF AMERICA'S LAST DAYS

THE 1896 PROPHECIES: 10 PREDICTIONS OF AMERICA'S LAST DAYS

ผู้แต่ง : LIZ MARTIN et al.

฿ 530.00

อ่านเพิ่มเติม

DEFENDING ISRAEL: AGAINST HAMAS AND ITS RADICAL LEFT ENABLERS

DEFENDING ISRAEL: AGAINST HAMAS AND ITS RADICAL LEFT ENABLERS

ผู้แต่ง : ALAN DERSHOWITZ

฿ 555.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ISRAEL WARRIOR: FIGHTING BACK FOR THE JEWISH STATE FROM CAMPUS TO STREET CORNER

THE ISRAEL WARRIOR: FIGHTING BACK FOR THE JEWISH STATE FROM CAMPUS TO STREET CORNER

ผู้แต่ง : SHMULEY BOTEACH

฿ 530.00

อ่านเพิ่มเติม

GO HOME FOR DINNER: ADVICE ON HOW FAITH MAKES A FAMILY AND FAMILY MAKES A LIFE (HC)

GO HOME FOR DINNER: ADVICE ON HOW FAITH MAKES A FAMILY AND FAMILY MAKES A LIFE (HC)

ผู้แต่ง : MIKE PENCE et al.

฿ 795.00

อ่านเพิ่มเติม