หนังสือตำราแพทย์ - พยาบาล ราคาพิเศษ ลด 10-15%

หนังสือตำราแพทย์ - พยาบาล ราคาพิเศษ ลด 10-15%

หนังสือตำราแพทย์ - พยาบาล

ราคาพิเศษ ลด 10-15%

.

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 67

ช่องทาง chulabook.com และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

สินค้าร่วมรายการ

คู่มือการใช้ยาในเด็ก

คู่มือการใช้ยาในเด็ก

ผู้แต่ง : พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE OF HEMATOLOGY & BLOOD CELL ILLUSTRATIONS

SHORT NOTE OF HEMATOLOGY & BLOOD CELL ILLUSTRATIONS

ผู้แต่ง : สามารถ ภคกษมา และคณะ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ

กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ

ผู้แต่ง : อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจร่างกาย :การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

การตรวจร่างกาย :การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคณะ

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (HEALTH PROMOTION AN

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (HEALTH PROMOTION AN

ผู้แต่ง : อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาในเด็ก

ยาในเด็ก

ผู้แต่ง : รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เวชศาสตร์ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของประชากรวัยต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุง)

เวชศาสตร์ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของประชากรวัยต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : วริสรา ลุวีระ

฿ 128.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : วริสรา ลุวีระ

฿ 128.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยา A TO Z สำหรับสัตวแพทย์

การใช้ยา A TO Z สำหรับสัตวแพทย์

ผู้แต่ง : วรา พานิชเกรียงไกร และคณะ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1 (CLINICAL GYNECOLOGY)

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1 (CLINICAL GYNECOLOGY)

ผู้แต่ง : มรุต ญาณารณพ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 (CLINICAL GYNECOLOGY)

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 (CLINICAL GYNECOLOGY)

ผู้แต่ง : มรุต ญาณารณพ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 425.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป

ผู้แต่ง : วิทย์ โคธีรานุรักษ์ และคณะ

฿ 560.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : สมบูรณ์ บุณยเกียรติ และคณะ

฿ 361.00

อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : อาภาพร เผ่าวัฒนา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่ง : วัลลภา อันดารา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม