โปรโมชั่นหนังสือในเครือสำนักพิมพ์จุฬาฯ ลดสูงสุด 95%

โปรโมชั่นหนังสือในเครือสำนักพิมพ์จุฬาฯ ลดสูงสุด 95%

โปรโมชั่นหนังสือในเครือสำนักพิมพ์จุฬาฯ ลดสูงสุด 95% 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมด

สินค้าร่วมรายการ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้

ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : KI-SOO EUN

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารภายในองค์การ :แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

การสื่อสารภายในองค์การ :แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : เจษฎา นกน้อย

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้

ผู้แต่ง : SEONG-HO SHEEN (ซองโฮชิน)

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี :การวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี :การวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : เถกิง พันธุ์เถกิงอมร

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมไมโครเวฟ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการสื่อสาร

การวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ชาลิสา มากแผ่นทอง

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ตัวนำยวดยิ่งพื้นฐาน

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องสายปี่ชวา

เครื่องสายปี่ชวา

ผู้แต่ง : ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

เครือข่ายระบบโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมองค์การ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์การ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ

ผู้แต่ง : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

ผู้แต่ง : จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม