เตรียมพร้อมสอบ TCAS รวมหนังสือต้องอ่าน!

เตรียมพร้อมสอบ TCAS รวมหนังสือต้องอ่าน!

วันที่ September 20, 2022

รายวิชาสอบกลาง สำหรับ TCAS66 ซึ่งทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ ณ สนามสอบ

โดยปรับรายวิชา GAT เป็น TGAT มี 3 ส่วน = 300 คะแนน (สอบทุกส่วน) ได้แก่  

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ

2. การคิดอย่างมีเหตุผล

3. สมรรถนะการทำงานในอนาคตเลือกสอบในเดือนตุลาคม 2566 และ/หรือ เดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

หนังสือแนะนำ

1. แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบล่าสุด 5 ตัวเลือก) ผู้แต่ง : ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

    ผู้เขียนได้วิเคราะห์ข้อสอบ GAT ล่าสุด วัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สร้างข้อสอบ 10 ชุดขึ้นมาให้ตรงตาม เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อสอบ

จริง เพื่อช่วยให้นักเรียนที่เตรียมตัวสอบได้ฝึกฝนและทดสอบตนเองด้วยข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

2. เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ผู้แต่ง : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

สรุปวิธีการทำข้อสอบวิชาสมรรถนะการทำงาน เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 3

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การบริหารจัดการอารมณ์ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็นพร้อมเฉลยละเอียด

3. เตรียมพร้อมสอบ TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (CRITICAL & LOGICAL THINKING) ผู้แต่ง : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา และคณะ

  คัดแนวข้อสอบวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล CRITICAL & LOGICAL THINKING ที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางจำนวน ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ความสามารถทางเหตุผล

 4. เตรียมสอบ TGAT ENGLISH COMMUNICATION  ผู้แต่ง : ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม)

    ให้น้องๆ เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ ด้วยแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดเสริมมากถึง 16 รูปแบบ กว่า 800 ข้อ

พร้อมเฉลยที่ช่วยเสริมความเข้าใจ ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบ ให้น้องๆ ใช้ฝึกมือก่อนลงสนามจริง

5. แบบทดสอบความถนัด GAT, SAT ผู้แต่ง : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

   รวมแบบทดสอบความถนัดหลายรูปแบบทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์ โดยมีเฉลยชัดเจนให้คุณใช้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะต่าง ๆ ในระดับมหาวิทยาลัย หรือสอบเข้ารับราชการต่าง ๆ  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์  ** เฉลยแบบทดสอบความถนัด

6. แบบทดสอบไอคิว เล่ม 1 (INTELLIGENCE QUOTIENT TEST) ผู้แต่ง : ทีมนิสิตแพทย์สามย่าน

  รวมข้อทดสอบหลากหลายแนวทำสำหรับทดสอบไอคิว พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันต่างๆ ทั้งคณะ

แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือเป็นการทดสอบเข้าทำงาน การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ

และการสอบเพื่อเลื่อนระดับการทำงานด้านต่างๆ

7. แบบทดสอบไอคิว เล่ม 2 (INTELLIGENCE QUOTIENT TEST) ผู้แต่ง : ทีมนิสิตแพทย์สามย่าน

  รวมข้อทดสอบหลากหลายแนวทำสำหรับทดสอบไอคิว (Intelligence Quotient Test) และอีคิว (Emotional Quotient) โดยแบ่งเป็นชุดๆ

ในแต่ละชุดมี 40 ข้อ และใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที พร้อมเฉลยในตอนท้าย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันต่างๆ

หรือเป็นการทดสอบเข้าทำงาน การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ และการสอบเพื่อเลื่อนระดับการทำงานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


แกลลอรี่

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบไอคิว เล่ม 2 (INTELLIGENCE QUOTIENT TEST)

แบบทดสอบไอคิว เล่ม 2 (INTELLIGENCE QUOTIENT TEST)

ผู้แต่ง : ทีมนิสิตแพทย์สามย่าน

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบ TGAT ENGLISH COMMUNICATION

เตรียมสอบ TGAT ENGLISH COMMUNICATION

ผู้แต่ง : ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม)

฿ 237.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมสอบ TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (CRITICAL & LOGICAL THINKING)

เตรียมพร้อมสอบ TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (CRITICAL & LOGICAL THINKING)

ผู้แต่ง : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา และคณะ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมสอบ TPAT 1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)

เตรียมพร้อมสอบ TPAT 1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)

ผู้แต่ง : ปฏิญญา วรรณเพ็ชร

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
สินค้าหมด

เตรียมสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ศิษย์เก่าจุฬาฯ ทุนรัฐบาลต่างประเทศ เพจสอบติด

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงานในอนาคต
สินค้าหมด

เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงานในอนาคต

ผู้แต่ง : ศิษย์เก่าจุฬาฯ ทุนรัฐบาลต่างประเทศ เพจสอบติด

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน
สินค้าหมด

เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน

ผู้แต่ง : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบความถนัด GAT, SAT
สินค้าหมด

แบบทดสอบความถนัด GAT, SAT

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

฿ 93.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบล่าสุด 5 ตัวเลือก)
สินค้าหมด

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบล่าสุด 5 ตัวเลือก)

ผู้แต่ง : ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบไอคิว เล่ม 1 (INTELLIGENCE QUOTIENT TEST)
สินค้าหมด

แบบทดสอบไอคิว เล่ม 1 (INTELLIGENCE QUOTIENT TEST)

ผู้แต่ง : ทีมนิสิตแพทย์สามย่าน

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม