อยู่ดีมีสุข ด้วยหัวใจที่แข็งแรง (LIFESTYLE FOR A HEALTHIER HEART) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
อยู่ดีมีสุข ด้วยหัวใจที่แข็งแรง (LIFESTYLE FOR A HEALTHIER HEART)
only ebook
อยู่ดีมีสุข ด้วยหัวใจที่แข็งแรง (LIFESTYLE FOR A HEALTHIER HEART)

อยู่ดีมีสุข ด้วยหัวใจที่แข็งแรง (LIFESTYLE FOR A HEALTHIER HEART)

ผู้แต่ง : สุนทรี ตันตระรุ่งโรจน์

อี-บุ๊ค

฿ 149.00

220.00

ประหยัด 32 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000001616

หมวดหนังสือ : อนามัยส่วนบุคคล

รายละเอียดสินค้า : อยู่ดีมีสุข ด้วยหัวใจที่แข็งแรง (LIFESTYLE FOR A HEALTHIER HEART)

หนังสือ “อยู่ดีมีสุขด้วยหัวใจที่แข็งแรง Lifestyle for a healthier heart” ได้ถ่ายทอดถึงพฤติกรรมหลายประการในชีวิตประจาวันซึ่งเป็นต้นเหตุที่นาไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดอันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ และได้นาเสนอแนววิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ หนังสือเล่มนี้นาเสนอหลักฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนับสนุนว่าการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตที่ถูกสุขลักษณะอย่างครบวงจรเป็นวิธีเดียวและเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่ทุกคนนาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวันด้วยการเอาใจใส่ในเรื่องของโภชนาหาร น้าดื่ม การออกกาลังกายกลางแจ้งที่มีแสงแดด การหายใจแต่อากาศบริสุทธิ์ การนอนหลับพักผ่อน ปฏิบัติกันอย่างประมาณตนและการวางใจในอานาจของพระเจ้าเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและห่างไกลโรคเสื่อมสภาพต่างๆ ที่ก่อตัวขึ้นจนนาไปสู่การเป็นโรคหัวใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0